Suryagayatri സൂര്യഗായത്രി

This blog is in Malayalam language. To view, please install any Malayalam Unicode font. Eg. AnjaliOldLipi. ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ ഇതു നോക്കൂ

Wednesday, September 20, 2017

മഴ തന്നെ മഴ

അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കഥ. അതായത് നല്ല മഴയാണല്ലോ. അവിടെയും മഴ. ഇവിടെയും മഴ. എവിടെയും മഴ. മഴയായതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് കുറേ വായിക്കാംന്നു വിചാരിക്കും. അതൊക്കെ വെറും വിചാരമാണെന്നു മാത്രം. മഴേം നോക്കിത്തന്നെ സമയം പോകും. നിങ്ങളു വിചാരിക്കും ഗൌരവമായിട്ടെന്തെങ്കിലും എഴുതാംന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നേം മഴേം കൊണ്ടു വന്നല്ലോന്ന്. പക്ഷെ മഴ പാവമാണല്ലോ.
എനിക്കു നിങ്ങളോടൊന്നും വേറെ ഒരു ചുക്കും പറയാനില്ല. ഹും...
നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ കാണുന്നവരും നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരും ഒരുപാടൊരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും ആണല്ലോ.  ഒരു പാവം വീട്ടമ്മ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും!

Labels:

Sunday, August 27, 2017

ഓണാശംസകൾ!

എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ!

വേറെ തൽക്കാലം ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കി നിങ്ങളെ ഞാനറിയിക്കാണ്ടിരിക്ക്യോ? എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്നു കരുതുന്നു.

Labels:

Tuesday, July 18, 2017

രാമായണം

ജാനകീദേവിയോടും കൂടി രാഘവ-
നാനന്ദമുള്‍ക്കൊണ്ടു രാജഭോഗാന്വിതം
അശ്വമേധാദിയാം യാഗങ്ങളും ചെയ്തു
വിശ്വപവിത്രയാം കീര്‍ത്തിയും പൊങ്ങിച്ചു
നിശ്ശേഷസൌഖ്യം വരുത്തി പ്രജകള്‍ക്കു
വിശ്വമെല്ലാം പരിപാലിച്ചരുളിനാന്‍
വൈധവ്യദുഃഖം വനിതമാര്‍ക്കില്ലൊരു
വ്യാധിഭയവുമൊരുത്തര്‍ക്കുമില്ലല്ലോ
സസ്യപരിപൂര്‍ണ്ണയല്ലോ ധരിത്രിയും
ദസ്യുഭയവുമൊരേടത്തുമില്ലല്ലോ
ബാലമരണമകപ്പെടുമാറില്ല
കാലേ വരിഷിക്കുമല്ലോ ഘനങ്ങളും
രാമപൂജാപരന്മാര്‍ നരന്മാര്‍ ഭുവി
രാമനെ ധ്യാനിക്കുമേവരും സന്തതം
വര്‍ണ്ണാശ്രമങ്ങള്‍ തനിക്കുതനിക്കുള്ള-
തൊന്നുമിളക്കം വരുത്തുകയില്ലാരുമേ
എല്ലാവനുമുണ്ടനുകമ്പ മാനസേ
നല്ലതൊഴിഞ്ഞുള്ള ചിന്തയില്ലാര്‍ക്കുമേ
നോക്കുമാറില്ലാരുമേ പരദാരങ്ങ-
ളോര്‍ക്കയുമില്ല പരദ്രവ്യമാരുമേ
ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹമെല്ലാവനുമുണ്ടു
നിന്ദയുമില്ല പരസ്പരമാര്‍ക്കുമേ
നന്ദനന്മാരെപ്പിതാവു രക്ഷിക്കുന്ന-
വണ്ണം പ്രജകളെ രക്ഷിച്ചു രാഘവന്‍
സാകേതവാസികളായ ജനങ്ങള്‍ക്കു
ലോകാന്തരസുഖമെന്തോന്നിതില്‍പ്പരം
വൈകുണ്ഠലോകഭോഗത്തിനു തുല്യമായ്
ശോകമോഹങ്ങളകന്നു മരുവിനാര്‍.

(അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ നിന്നും ഈ കർക്കടകമാസത്തിൽ)

Labels:

Tuesday, June 27, 2017

മഴ

മഴ പെയ്തുതുടങ്ങി. എല്ലാരും വേനലിനെ മറന്നുതുടങ്ങി. ഇനി കുറച്ചൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മഴയെ കുറ്റം പറഞ്ഞുതുടങ്ങും. പാവം വെയിലും മഴയും. സമയാസമയത്തിനു വന്നിട്ടും കുറ്റം കേൾക്കണം. വേണെങ്കിൽ, മഴ നനഞ്ഞ് നടന്നതും മഴ ആസ്വദിച്ചതും ഒക്കെ കുറേ പറയാം. പക്ഷെ എന്തിന്! ഗൌരവത്തിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാൻ കിട്ടുമ്പോ വരാം. നന്ദി, നമസ്കാരം, ശുഭരാത്രി.

Labels:

Wednesday, May 24, 2017

ഇനി മഴ വരട്ടെ

വായന ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു എന്നു പറയേണ്ടിവരുമ്പോൾത്തന്നെ വായനയുണ്ടല്ലോന്നു ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. വായിക്കുകയേ ചെയ്യാത്തവരെത്ര. വായിക്കാൻ നേരം കിട്ടാത്തവരെത്ര. അപ്പോ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു നീങ്ങട്ടെ. സിനിമ ഉഷാറായിട്ടു പോകുന്നു. ഇറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നും കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ചിലതൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. എനിക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. രാമന്റെ ഏദൻതോട്ടമാണ് അവസാനം കണ്ടത്. യാത്രയേ ഇല്ല കുറച്ചുനാളായിട്ട്. ഇനി വീണ്ടും തുടങ്ങണം. ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒറ്റയ്ക്കു പോയാലെന്താന്നൊക്കെ ആൾക്കാരു ചോദിക്കും. പക്ഷെ, അതങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ആലോചിക്കാനൊക്കെ രസമാണ്. പക്ഷെ, പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കൊറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഇനി മഴ വരട്ടെ. അപ്പോ ഒരു മഴയാത്രയുണ്ട്. തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിലും ആദ്യേ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ലല്ലോ.

എന്റെ ബ്ലോഗ് ഇപ്പഴും വായിക്കാറുണ്ടല്ലേ പലരും? നന്ദി. (നന്ദി വാങ്ങിവാങ്ങി ഇപ്പോ ഇനി വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നു പറയരുത്.)

Labels: