Suryagayatri സൂര്യഗായത്രി

This blog is in Malayalam language. To view, please install any Malayalam Unicode font. Eg. AnjaliOldLipi. ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ ഇതു നോക്കൂ

Sunday, March 19, 2017

ഹലോ

എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്നു കരുതുന്നു. നിങ്ങളെയൊക്കെ നേരിട്ടുകണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അതിഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കെപ്പോഴും ബ്ലോഗിൽ വന്നു ചോദിക്കേണ്ടിവരുന്നു. മാർച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തിരക്കുള്ള സമയമായിരിക്കും അല്ലേ? എല്ലാവരും തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ അറിയിക്കണം. കാണാൻ വരാം. തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. എനിക്കൊരു തെരക്കൂല്ലാന്നു നിങ്ങളു വിചാരിക്കണ്ട. ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്കു നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ ഒരു തടസ്സമല്ല. വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സമയം അറിയിക്കുക. വിദേശത്തുവന്നു കാണാൻ കൊറച്ചു വെഷമം ഉണ്ട്. നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ തെരക്കൊഴിയുന്ന സമയം അറിയിക്കുക.

Labels:

Tuesday, February 21, 2017

അതാണ്

അങ്ങനെ ഇക്കൊല്ലത്തെ രണ്ടാമത്തെ മാസം തീരാൻ പോകുന്നു. വെറുതെ സമയം കളയുകയൊന്നുമല്ലെങ്കിലും ചെലപ്പോ തോന്നും, എന്തെങ്കിലും കാര്യായിട്ട് ചെയ്യണംന്ന്. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുമാത്രം. എന്തൊക്കെ വേണേൽ ഇവിടെ എഴുതിക്കൂട്ടാം. എന്തിനൊക്കെ എതിരെ പ്രതികരിക്കാം. എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതോ. വെറുതെ എപ്പഴെങ്കിലും വന്ന് രണ്ടു വാക്കും പറഞ്ഞുപോകും. പക്ഷെ, അതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോന്നാണ് ആശ്വാസം. തീരെ മിണ്ടണ്ടാന്നു തോന്നിയാലെന്തായിരിക്കും! അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം. ഹും...അതു നടന്നതുതന്നെ. എനിക്കു ചറപറാന്നു പറയാനുണ്ട്. പറയാൻ തൽക്കാലം തോന്നുന്നില്ല. അത്രമാത്രം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു കരുതുന്നു.

Labels:

Tuesday, January 24, 2017

പുതിയ വർഷം

പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക്,

ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചു പറയാനില്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. പറയാനില്ലെന്നു പറഞ്ഞൂട. എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട്. പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. സിനിമയെക്കുറിച്ച്, പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച്, യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ. എന്നെക്കുറിച്ചും. ;) പലപ്പോഴും ഒന്നും പറയുന്നില്ലെന്നുവെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെയൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല. ഹി ഹി. നിങ്ങൾ എന്നെയും മറക്കില്ലെന്ന് എനിക്കു തീർച്ചയുണ്ട്. പുതിയ വർഷം തുടങ്ങിയെന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു മാസം ദാ കഴിയാൻ പോകുന്നു. പെട്ടെന്നു കടന്നുപോയി. ഓരോ തിരക്കായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്നു കരുതുന്നു. എനിക്കു സുഖം തന്നെ. (നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടെങ്കിലും എനിക്കു പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല).

Labels:

Saturday, December 10, 2016

എല്ലാർക്കും

എല്ലാർക്കും പുതിയ വർഷം സന്തോഷവും സമാധാനവും തരട്ടെ. എന്തു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയട്ടെ. വിഷമങ്ങളുണ്ടായാൽ അതു സഹിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാവട്ടെ. ഇതൊക്കെയാണല്ലോ സാധാരണയായി എല്ലാവരും ആശംസിക്കുന്നത്. അതൊക്കെത്തന്നെ ഞാനും ആശംസിക്കുന്നു. ഇങ്ങോട്ടും ആശംസിച്ചോളീൻ. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആശംസേന്റെ ഒരു കുറവില്ലേ?

എല്ലാവരും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. സിനിമകൾ കാണണം. യാത്രകൾ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതുകയും പറയുകയും വേണം. ആരെങ്കിലും വായിക്കും, ആരെങ്കിലും കേൾക്കും, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ, ആരേം സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കരുത്. തീർന്നോ? ന്നല്ലേ? ആ. തൽക്കാലം തീർന്നു. ഇനി പിന്നെ വരാം. എനിക്കു പരമസുഖം. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയെന്നു കരുതുന്നു.

Labels:

Wednesday, November 23, 2016

പറയാനിതേയുള്ളൂ

കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ സുഖമെന്നു കരുതുന്നു. എപ്പോഴും ഇതല്ലാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമെന്നും പറയുമെന്നും നിങ്ങളൊന്നും കരുതാത്തത് എന്റെ ഭാഗ്യം. ഇനി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കൊല്ലം അഥവാ വർഷം വരും. അതും നോക്കിയാണിപ്പോളിരുപ്പ്. വേറെന്ത്! ഒന്നൂല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ പുതിയ കൊല്ലത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ  പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കും ല്ലേ?  ഞാനും എടുക്കും. എടുക്കുന്നേനു നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നടപ്പാക്കുന്നതു ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാ പോരല്ലോ. അതോണ്ടു ഒന്നും ഉറപ്പു പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരി. നോക്കാം. ഇപ്പോ മറന്നുപോവുമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം പറയാൻ. എനിക്കു സുഖം തന്നെ. ഹി ഹി ഹി.

Labels: