Suryagayatri സൂര്യഗായത്രി

This blog is in Malayalam language. To view, please install any Malayalam Unicode font. Eg. AnjaliOldLipi. ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ ഇതു നോക്കൂ

Wednesday, June 25, 2014

മഴയല്ലേ

മഴ പെയ്തു റോഡെല്ലാം പുഴയായി മാറുമ്പോൾ,
തോണിയിൽക്കയറി തുഴഞ്ഞുപോകാം.
മഴ പെയ്തു നാട്ടിൽ പനികൾ പെരുകുമ്പോൾ,
മഴ നനയാതെ അകത്തിരിക്കാം.
മഴ പെയ്തു നാടു മുഴുവൻ തണുക്കുമ്പോൾ,
കാപ്പീം കുടിച്ചു മഴ കണ്ടിരിക്കാം.
മഴ വന്നു പോവാൻ മടിച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ,
മഴയുടെ സൌന്ദര്യം ചിത്രമാക്കാം.

Labels: